Voorbereiding Liquidatie Vertraagd

Zoals wellicht bekend heeft de vereniging in de algemene ledenvergadering op 23 juli jl. besloten tot opheffing van begrafenisvereniging Barbara.

Door omstandigheden is dit liquidatieproces vertraagd: de gang naar de notaris en KvK (Kamer van Koophandel) moet nog plaatsvinden.

Wat betekent dit voor u als lid?

De periode van twee maanden waarin bezwaar aangetekend kan worden verschuift. Dat heeft ook invloed op de datum waarop de betalingen plaats kunnen vinden. Dit kan pas gedaan worden nĂ¡ het voorgenoemde tijdsbestek.

Wanneer vinden de betalingen plaats?

De terugbetalingen van ingelegde contributies en jubileumcertificaten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal in 2022 uitgevoerd worden.