Liquidatie Nieuws 19 juni 2022

Geachte leden, donderdag 7 april 2022 is de aanvraag tot liquidatie officieel ingediend. Het bestuur is uitgeschreven en de vereffenaars zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De wettelijk verplichte advertentie in een landelijk dagblad werd op 15 april geplaatst. Op die dag begon ook de wachttijd van 2 maanden.

Wat gebeurt er nu?

1. Uitspraak rechtbank. De wachttijd van 2 maanden, de ‘verzettermijn’, is inmiddels verstreken en het wachten is nu op de uitspraak van de rechtbank. Wanneer geen bezwaren zijn ingediend bij de rechtbank, ontvangen we een verklaring van de rechtbank: een akte non-verzet. Zijn er wél bezwaren ingediend dan zullen die eerst afgehandeld moeten worden.

2. Specificatie. Enkele weken voordat tot betaling wordt overgegaan, zult u een specificatie ontvangen van het terug te ontvangen bedrag. Dit zal per e-mail of per brief gebeuren. De specificaties worden per lid aangemaakt. Per lid wordt ook vermeld op welk rekeningnummer het bedrag wordt bijgeschreven.

3. Uitbetaling. Enige tijd na het versturen van de specificaties zal begonnen worden met de uitbetaling.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de procedure of vervolgstappen? Dan vernemen we dat graag via de contact pagina.