Barbara in Liquidatie

Geachte leden, donderdag 7 april 2022 is de aanvraag tot liquidatie officieel ingediend. Het bestuur is uitgeschreven en de vereffenaars zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er nu?

1. Aankondiging. Er zal een advertentie worden gepubliceerd met de aankondiging dat de vereniging zich in liquidatie bevindt. Vanaf dat moment zal een wachttijd van 2 (twee) maanden ingaan. Gedurende dat tijdsbestek kan bezwaar aangetekend worden.

2. Specificatie. Enkele weken voordat tot betaling wordt over gegaan, zult u een specificatie ontvangen van het terug te ontvangen bedrag.

3. Uitbetaling. Na het vaststellen van het te ontvangen bedrag zullen de leden het bedrag uitbetaald krijgen. Informatie over de hoogte van het bedrag en het moment van uitbetaling volgt later.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de procedure of vervolgstappen? Dat vernemen we dat graag via de contact pagina.