Liquidatie Nieuws 19 juni 2022

Geachte leden, donderdag 7 april 2022 is de aanvraag tot liquidatie officieel ingediend. Het bestuur is uitgeschreven en de vereffenaars zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De wettelijk verplichte advertentie in een landelijk dagblad werd op 15 april geplaatst. Op die dag begon ook de wachttijd van 2 maanden.

Wat gebeurt er nu?

1. Uitspraak rechtbank. De wachttijd van 2 maanden, de ‘verzettermijn’, is inmiddels verstreken en het wachten is nu op de uitspraak van de rechtbank. Wanneer geen bezwaren zijn ingediend bij de rechtbank, ontvangen we een verklaring van de rechtbank: een akte non-verzet. Zijn er wél bezwaren ingediend dan zullen die eerst afgehandeld moeten worden.

2. Specificatie. Enkele weken voordat tot betaling wordt overgegaan, zult u een specificatie ontvangen van het terug te ontvangen bedrag. Dit zal per e-mail of per brief gebeuren. De specificaties worden per lid aangemaakt. Per lid wordt ook vermeld op welk rekeningnummer het bedrag wordt bijgeschreven.

3. Uitbetaling. Enige tijd na het versturen van de specificaties zal begonnen worden met de uitbetaling.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de procedure of vervolgstappen? Dan vernemen we dat graag via de contact pagina.

Barbara in Liquidatie

Geachte leden, donderdag 7 april 2022 is de aanvraag tot liquidatie officieel ingediend. Het bestuur is uitgeschreven en de vereffenaars zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er nu?

1. Aankondiging. Er zal een advertentie worden gepubliceerd met de aankondiging dat de vereniging zich in liquidatie bevindt. Vanaf dat moment zal een wachttijd van 2 (twee) maanden ingaan. Gedurende dat tijdsbestek kan bezwaar aangetekend worden.

2. Specificatie. Enkele weken voordat tot betaling wordt over gegaan, zult u een specificatie ontvangen van het terug te ontvangen bedrag.

3. Uitbetaling. Na het vaststellen van het te ontvangen bedrag zullen de leden het bedrag uitbetaald krijgen. Informatie over de hoogte van het bedrag en het moment van uitbetaling volgt later.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de procedure of vervolgstappen? Dat vernemen we dat graag via de contact pagina.

Voorbereiding Liquidatie Vertraagd

Zoals wellicht bekend heeft de vereniging in de algemene ledenvergadering op 23 juli jl. besloten tot opheffing van begrafenisvereniging Barbara.

Door omstandigheden is dit liquidatieproces vertraagd: de gang naar de notaris en KvK (Kamer van Koophandel) moet nog plaatsvinden.

Wat betekent dit voor u als lid?

De periode van twee maanden waarin bezwaar aangetekend kan worden verschuift. Dat heeft ook invloed op de datum waarop de betalingen plaats kunnen vinden. Dit kan pas gedaan worden ná het voorgenoemde tijdsbestek.

Wanneer vinden de betalingen plaats?

De terugbetalingen van ingelegde contributies en jubileumcertificaten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal in 2022 uitgevoerd worden.